سامانه وضعیت تدریس  Members  
 
 
 
فهرست اسامی مدرسین مدعو :
    جستجوی مدرسین مدعو : و دروس تدریس شده در نیمسال : 1-1399 :  392 مورد
نام خانوادگی :     دانشکده :

نمایش 1 تا 20 از 392 مورد
  1                  
ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده گروه آموزشی مرتبط تحصیلاتمرتبه علمی درس های تدریس شده در نیمسال 1 - 1399
1 آتشکاری - کاظم مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دکتری دانشیار
1 ) موتور های احتراق داخلی(مجازی) دکتری
2 آذرمی موفق - شبنم ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی
1 ) زبان خارجی کارشناسی
3 آذین فر - محمد ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی
1 ) اندیشه اسلامی2(نبوت و معاد) کارشناسی
2 ) حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام کارشناسی
4 آرمال - ليلا ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی
1 ) زبان خارجی کارشناسی
5 آزاده - سید رضا معماری و هنر شهرسازی دکتری غیر هیأت علمی
1 ) اصول سیستم های اطلاعات مکانی کارشناسی
2 ) جغرافیای شهری کارشناسی
3 ) کارگاه شهرسازی 2 کارشناسی
4 ) مدلهای کمی در شهرسازی کارشناسی
5 ) پروژه نهایی کارشناسی
6 ) کاربرد رایانه در شهرسازی کارشناسی
7 ) طراحی و کاربرد نظام اطلاعات شهری کارشناسی
8 ) مدلهای کمی در شهرسازی ارشد
6 آقاجانی دلاور - خدیجه ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی
1 ) زبان خارجی کارشناسی
7 آکوشیده - علیرضا فنی مهندسی کامپیوتر دکتری غیر هیأت علمی
1 ) اصول رباتیکز کارشناسی
8 آل طه - سید حسن ادبیات و علوم انسانی مدیریت دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی
1 ) اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام کارشناسی
2 ) آموزش مهارتهای حرفه ای کارشناسی
9 آیت الله اصفهانی طباطبایی - سید امیرحسین علوم ریاضی علوم کامپیوتر دکتری غیر هیأت علمی
1 ) مبانی کامپیوتر و برنامه سازی کارشناسی
2 ) شبیه سازی کامپیوتری کارشناسی
3 ) کارگاه کامپیوتر کارشناسی
10 ابراهیمی - شهاب الدین علوم ریاضی ریاضی محض دکتری استاد
1 ) مباحث ویژه در جبر دکتری
11 ابراهیمی - سید عباس ادبیات و علوم انسانی مدیریت دکتری غیر هیأت علمی
1 ) پژوهش عملیاتی پیشرفته ارشد
12 ابراهيم نيا - اکبر تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی
1 ) ورزش1 (والیبال) کارشناسی
13 ابراهيمي سروندي - زهرا علوم ریاضی ریاضی محض دکتری غیر هیأت علمی
1 ) ریاضی 1 کارشناسی
2 ) ریاضی عمومی 2 کارشناسی
14 اثيمي - حميدرضا ادبیات و علوم انسانی حقوق دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی
1 ) حقوق تطبیقی کارشناسی
2 ) حقوق تطبیقی کارشناسی
3 ) فلسفه حقوق کارشناسی
15 احسانگر - نورا ادبیات و علوم انسانی حقوق دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی
1 ) حقوق بازرگانی بین المللی کارشناسی
2 ) حقوق بازرگانی (تطبیقی و اسلامی ) کارشناسی
3 ) حقوق و مقررات مدنی کارشناسی
16 احمد پور - سیما فنی مهندسی کامپیوتر دکتری غیر هیأت علمی
1 ) مهندسی سیستم های تجارت الکترونیکی ارشد
17 احمدی آبکنار - فاطمه فنی مهندسی کامپیوتر دکتری غیر هیأت علمی
1 ) پایگاه داده پیشرفته ارشد
2 ) مباحث ویژه در نرم افزار1 ارشد
18 اخوان محله - ريحانه ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی
1 ) زبان خارجی کارشناسی
19 اخوین محمدی - حمید ادبیات و علوم انسانی حقوق دکتری غیر هیأت علمی
1 ) پزشکی قانونی کارشناسی
2 ) پزشکی قانونی کارشناسی
20 ادراکی - آسیه ادبیات و علوم انسانی اقتصاد و حسابداری دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی
1 ) مبانی امورمالی و تنظیم بودجه در آموزش و پرورش کارشناسی
2 ) مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت کارشناسی