سامانه وضعیت تدریس  Members  
 
 
 
فهرست اسامی مدرسین مدعو :
    جستجوی مدرسین مدعو : و دروس تدریس شده در نیمسال : 2-1398 :  231 مورد
نام خانوادگی :     دانشکده :

نمایش 1 تا 20 از 231 مورد
  1                  
ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده گروه آموزشی مرتبط تحصیلاتمرتبه علمی درس های تدریس شده در نیمسال 2 - 1398
1 آتشکاری - کاظم مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دکتری دانشیار
1 ) سوخت و احتراق پیشرفته ارشد
2 آذین فر - محمد ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی
1 ) اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد) کارشناسی
3 آرش - آتنا معماری و هنر نقاشی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی
1 ) عکاسی دیجیتال کارشناسی
4 آزاده - سید رضا معماری و هنر شهرسازی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی
1 ) اصول سیستم های اطلاعات مکانی کارشناسی
2 ) جغرافیای شهری کارشناسی
3 ) کارگاه شهرسازی 2 کارشناسی
4 ) مدلهای کمی در شهرسازی کارشناسی
5 ) پروژه نهایی کارشناسی
6 ) کاربرد رایانه در شهرسازی کارشناسی
7 ) طراحی و کاربرد نظام اطلاعات شهری کارشناسی
5 آکوشیده - علیرضا فنی مهندسی کامپیوتر دکتری غیر هیأت علمی
1 ) اصول رباتیکز کارشناسی
6 ابراهیمی - شهاب الدین علوم ریاضی ریاضی محض دکتری استاد
1 ) نظریه حلقه ها دکتری
7 اثیمی - حمیدرضا ادبیات و علوم انسانی حقوق دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی
1 ) حقوق تطبیقی کارشناسی
8 احسانگر - نورا ادبیات و علوم انسانی حقوق دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی
1 ) حقوق بازرگانی (تطبیقی و اسلامی ) کارشناسی
9 احمد پور - سیما فنی مهندسی کامپیوتر دکتری غیر هیأت علمی
1 ) سیستم های تصمیم یار هوشمند(مجازی) ارشد
2 ) مدیریت زنجیره عرضه(SCM)(مجازی) ارشد
10 احمدی - محمد رضا ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی دکتری غیر هیأت علمی
1 ) زبان خارجی کارشناسی
11 اخوان محله - ریحانه ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی
1 ) زبان خارجه کارشناسی
12 ادراکی - آسیه ادبیات و علوم انسانی اقتصاد و حسابداری دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی
1 ) مبانی امورمالی و تنظیم بودجه در آموزش و پرورش کارشناسی
2 ) اصول تنظیم و کنترل بودجه دولت کارشناسی
13 اسدی شریفی - فاطمه ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی
1 ) اندیشه اسلامی 1 کارشناسی
2 ) اندیشه اسلامی2(نبوت و معاد) کارشناسی
3 ) انسان در اسلام کارشناسی
4 ) دانش خانواده و جمعیت کارشناسی
14 اسکندری طاسکوه - هما ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی
1 ) آیین زندگی(اخلاق کاربردی) کارشناسی
2 ) دانش خانواده و جمعیت کارشناسی
15 اسماعیل زاده - مژده علوم ریاضی آمار کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی
1 ) آمار کاربردی (2) کارشناسی
16 اسمعیل نژاد - شهین علوم پایه زیست شناسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی
1 ) آز بافت شناسی کارشناسی
2 ) آزمایشگاه بافت شناسی جانوری کارشناسی
17 اسمعیلی - سارا علوم پایه زیست شناسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی
1 ) آز فیزیولوژی گیاهی کارشناسی
18 اصغرزاده - محمد زبان و ادبیات فارسی
1 ) فارسی کارشناسی
19 اعجازی - احسان ادبیات و علوم انسانی علوم سیاسی دکتری غیر هیأت علمی
1 ) کلیات دانش سیاسی کارشناسی
2 ) ارتباطات و سیاست کارشناسی
20 افشاری نژاد - رحمت اله معماری و هنر شهرسازی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی
1 ) کاربرد نقشه برداری در شهرسازی کارشناسی