سامانه وضعیت تدریس  Members  
 
 
 
فهرست اسامی مدرسین مدعو :
    جستجوی مدرسین مدعو : و دروس تدریس شده در نیمسال : 2-1398 :  445 مورد
نام خانوادگی :     دانشکده :

نمایش 1 تا 20 از 445 مورد
  1                  
ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده گروه آموزشی مرتبط تحصیلاتمرتبه علمی درس های تدریس شده در نیمسال 2 - 1398
1 آتشکاری - کاظم مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دکتری دانشیار
1 ) سوخت و احتراق پیشرفته ارشد
2 آذین فر - محمد ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی
1 ) اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد) کارشناسی
3 آرش - آتنا معماری و هنر نقاشی کارشناسی ارشد مربی
1 ) عکاسی دیجیتال کارشناسی
4 آزاده - سید رضا معماری و هنر شهرسازی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی
1 ) اصول سیستم های اطلاعات مکانی کارشناسی
2 ) جغرافیای شهری کارشناسی
3 ) مدلهای کمی در شهرسازی کارشناسی
4 ) پروژه نهایی کارشناسی
5 ) کاربرد رایانه در شهرسازی کارشناسی
6 ) طراحی و کاربرد نظام اطلاعات شهری کارشناسی
5 آکوشیده - علیرضا فنی مهندسی کامپیوتر دکتری غیر هیأت علمی
1 ) اصول رباتیکز کارشناسی
6 آل طه - سید حسن ادبیات و علوم انسانی مدیریت دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی
1 ) مدیریت رفتار سازمانی کارشناسی
2 ) آموزش مهارتهای حرفه ای کارشناسی
3 ) اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی کارشناسی
7 آمیغ - محمدهادی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی غیر هیأت علمی
8 ابراهیم نیا - اکبر تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی
1 ) ورزش1 (والیبال) کارشناسی
9 ابراهیمی - شهاب الدین علوم ریاضی ریاضی محض دکتری استاد
1 ) نظریه حلقه ها دکتری
10 ابراهیمی - سید عباس ادبیات و علوم انسانی مدیریت دکتری غیر هیأت علمی
1 ) تحقیق در عملیات 2 کارشناسی
11 ابراهیمی سروندی - زهرا علوم ریاضی ریاضی محض دکتری غیر هیأت علمی
1 ) ریاضی 2 کارشناسی
12 ابوطالبی پشتیری - معصومه علوم پایه شیمی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی
13 اثیمی - حمیدرضا ادبیات و علوم انسانی حقوق دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی
1 ) حقوق تطبیقی کارشناسی
14 احسانگر - نورا ادبیات و علوم انسانی حقوق دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی
1 ) حقوق بازرگانی (تطبیقی و اسلامی ) کارشناسی
15 احمد پور - سیما فنی مهندسی کامپیوتر دکتری غیر هیأت علمی
1 ) سیستم های تصمیم یار هوشمند(مجازی) ارشد
2 ) مدیریت زنجیره عرضه(SCM)(مجازی) ارشد
16 احمدی - محمد رضا ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی دکتری غیر هیأت علمی
1 ) زبان خارجی کارشناسی
17 اخوان کاظم زاده - طاهره فنی نساجی دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی
18 اخوان محله - ریحانه ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی
1 ) زبان خارجه کارشناسی
19 اخوین محمدی - حمید ادبیات و علوم انسانی حقوق دکتری غیر هیأت علمی
1 ) پزشکی قانونی کارشناسی
20 ادراکی - آسیه ادبیات و علوم انسانی اقتصاد و حسابداری دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی
1 ) مبانی امورمالی و تنظیم بودجه در آموزش و پرورش کارشناسی
2 ) اصول تنظیم و کنترل بودجه دولت کارشناسی