سامانه وضعیت تدریس  Members  
 
 
 
فهرست اسامی مدرسین مدعو :
    جستجوی مدرسین مدعو : و دروس تدریس شده در نیمسال : 1-1398 :  303 مورد
نام خانوادگی :     دانشکده :

نمایش 1 تا 20 از 303 مورد
  1                  
ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده گروه آموزشی مرتبط تحصیلاتمرتبه علمی درس های تدریس شده در نیمسال 1 - 1398
1 آذرمي موفق - شبنم ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی
1 ) زبان خارجی کارشناسی
2 ) زبان خارجی عمومی کارشناسی
2 آرمال - ليلا ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی
1 ) زبان خارجی کارشناسی
2 ) زبان خارجه کارشناسی
3 آزاده - سید رضا معماری و هنر شهرسازی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی
1 ) اصول سیستم های اطلاعات مکانی کارشناسی
2 ) جغرافياي شهري کارشناسی
3 ) کارگاه شهرسازی 2 کارشناسی
4 ) مدلهای کمی در شهرسازی کارشناسی
5 ) پروژه نهایی کارشناسی
6 ) کاربرد رایانه در شهرسازی کارشناسی
7 ) طراحی و کاربرد نظام اطلاعات شهری کارشناسی
4 آزرمی - علی ادبیات و علوم انسانی مدیریت کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی
1 ) انقلاب اسلامی ایران کارشناسی
5 آقایی خلیق - ایرج تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی مربی
1 ) والیبال1 کارشناسی
6 آلیانی - فرشته ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی
1 ) فارسی کارشناسی
7 ابراهيمي کودهي - سهيلا علوم پایه فیزیک دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی
1 ) فیزیک پایه 4 ویژه ورودی های سال 94 و بعد از آن کارشناسی
2 ) آزمایشگاه پیشرفته حالت جامد1 ارشد
8 ابوطالبي پشتيري - معصومه علوم پایه شیمی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی
1 ) آزمایشگاه شیمی معدنی 1 کارشناسی
2 ) شیمی عمومی-ع کارشناسی
9 احمد پور - سیما فنی مهندسی کامپیوتر دکتری غیر هیأت علمی
1 ) مهندسی سیستم های تجارت الکترونیکی ارشد
10 احمدی - محمد رضا ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی دکتری غیر هیأت علمی
1 ) زبان خارجی کارشناسی
11 احمدی تولمی - سيده بهاره علوم کشاورزی علوم دامی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی
1 ) میکروبیولوژی عمومی - عملی کارشناسی
2 ) میکروبیولوژی عمومی کارشناسی
3 ) میکروبیولوژی ارشد
12 احمدیان - مهسا علوم پایه شیمی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی
1 ) آز شیمی عمومی1 کارشناسی
13 احمدي - راضيه ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی
1 ) زبان خارجی کارشناسی
14 اخوان محله - ريحانه ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی
1 ) زبان خارجی کارشناسی
2 ) زبان خارجی کارشناسی
15 اخوين انصاري رودسري - سارا علوم پایه شیمی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی
1 ) آزمایشگاه شیمی عمومی1 کارشناسی
16 ادارکی - آسیه ادبیات و علوم انسانی مدیریت دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی
1 ) مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت کارشناسی
17 اسداللهی - سیده آزاده علوم پایه شیمی دکتری غیر هیأت علمی
1 ) آز- شیمی تجزیه کارشناسی
2 ) آز شیمی تجزیه کارشناسی
3 ) شیمی تجزیه -ن کارشناسی
18 اسدپور - سبحان علوم پایه شیمی کارشناسی غیر هیأت علمی
1 ) اصول محاسبات شیمی کارشناسی
2 ) آزمایشگاه شیمی صنعتی کارشناسی
19 اسمعیلی - سید سهیل علوم پایه فیزیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی
1 ) آز فیزیک 2 کارشناسی
20 اسمعیلی سلاکجانی - محبوبه فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی
1 ) رياضي 1 کارشناسی
2 ) رياضي 2 کارشناسی