# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
1881 صابر یعقوبی فنی برق کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
1882 نیما یعقوبی فنی برق دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1883 علی یعقوبی چوبری ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی دکتری استادیار هیئت علمی
1884 نفیسه یغمائیان مهابادی علوم کشاورزی خاکشناسی دکتری استادیار هیئت علمی
1885 یاسین یکتای کیا علوم پایه فیزیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1886 ماجد یل درمیان معماری و هنر معماری دانشجوی دکتری مربی مدعو
1887 محمد کاظم یوسف پور ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی دکتری دانشیار هیئت علمی
1888 یوسفی ادبیات و علوم انسانی جغرافیا کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1889 آزیتا یوسفی فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1890 حنانه یوسفی فنی مهندسی شیمی دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1891 مهسا یوسفی علوم ریاضی ریاضی کاربردی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1892 منصور یوسفی جولندان ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1893 میثم یوسفی صفت پردیس بین الملل عمران کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1894 الهام یوسفی مژدهه علوم ریاضی ریاضی محض کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1895 محدثه یوسفی نسب فنی مهندسی شیمی دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1896 ستاره یوسفیان فنی برق دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1897 بهزاد ياحيد فنی مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1898 ليلا ياوري علوم پایه زیست شناسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1899 صابر يعقوبي فنی برق کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1900 فاطمه يگانه علوم ریاضی ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو