سامانه وضعیت تدریس  Members  
 
 
 
اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان :
    جستجوی اعضای هیأت علمی : و دروس تدریس شده در نیمسال : 3-1399 :  656 مورد
نام خانوادگی :     دانشکده :

نمایش 1 تا 20 از 656 مورد
  1                  
ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده گروه آموزشی مرتبط مرتبه علمی
1 آروند - مجید علوم پایه شیمی استاد
2 آروند - پریسا معماری و هنر نقاشی استادیار
3 آزرمی - علی ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات استادیار
4 آسرایی - اسداله علوم ریاضی ریاضی محض دانشیار
5 آقا بابایی - حسین ادبیات و علوم انسانی حقوق دانشیار
6 آقا ربیع - آمنه معماری و هنر معماری استادیار
7 آقاپور - فرزانه ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی استادیار
8 آقامحسنی - کیوان معماری و هنر موسیقی استادیار
9 آقامعالی - محمودرضا علوم پایه زیست شناسی دانشیار
10 آقایی زاده - اسماعیل ادبیات و علوم انسانی جغرافیا دانشیار
11 آیاتی - زینب فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی استادیار
12 آیت الله اصفهانی طباطبایی - سید امیرحسین علوم ریاضی علوم کامپیوتر استادیار
13 ابراهیم پور ازبری - مصطفی ادبیات و علوم انسانی مدیریت دانشیار
14 ابراهیم نژاد شلمانی - میلاد فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران استادیار
15 ابراهیمی - مریم تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی استادیار
16 ابراهیمی آتانی - رضا فنی مهندسی کامپیوتر دانشیار
17 ابراهیمی گسکریی - رضا علوم کشاورزی خاکشناسی استادیار
18 ابريشم كش - سپيده علوم کشاورزی خاکشناسی استادیار
19 ابوالقاسمی - عباس ادبیات و علوم انسانی روانشناسی استاد
20 ابهری - حمید ادبیات و علوم انسانی حقوق استاد