سامانه وضعیت تدریس  Members  
 
 
 
اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان :
    جستجوی اعضای هیأت علمی : و دروس تدریس شده در نیمسال : 2-1398 :  657 مورد
نام خانوادگی :     دانشکده :

نمایش 1 تا 20 از 657 مورد
  1                  
ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده گروه آموزشی مرتبط مرتبه علمی درس های تدریس شده در نیمسال 2 - 1398
1 آروند - مجید علوم پایه شیمی استاد
1 ) نانوشیمی تجزیه ای ارشد
2 ) الکتروشیمی تجزیه ای در حلالهای نا ابی دکتری
3 ) مباحث نوین در شیمی تجزیه دکتری
4 ) سمینار1دکتری شیمی دکتری
2 آروند - پریسا معماری و هنر نقاشی استادیار
1 ) تاریخ عمومی نقاشی (2) کارشناسی
2 ) کارگاه طراحی سطح سه (3) کارشناسی
3 ) طرح و رساله نهائی کارشناسی
4 ) تاریخ عمومی نقاشی (2) کارشناسی
5 ) نقاشی(4) کارشناسی
6 ) اسطوره و هنر ارشد
3 آزرمی - علی ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات استادیار
1 ) انقلاب اسلامی ایران کارشناسی
4 آسرایی - اسداله علوم ریاضی ریاضی محض دانشیار
5 آقا بابایی - حسین ادبیات و علوم انسانی حقوق دانشیار
1 ) حقوق جزای اختصاصی تطبیقی ارشد
2 ) سمینار ارشد
6 آقا ربیع - آمنه معماری و هنر معماری استادیار
1 ) طرح نهایی کارشناسی
2 ) معماری همساز با اقلیم ارشد
3 ) معماری همساز با اقلیم تجمیع ارشد
7 آقائی زاده - اسماعیل ادبیات و علوم انسانی جغرافیا استادیار
1 ) کارگاه برنامه ریزی شهری کارشناسی
2 ) توسعه پایدار فضایی-کالبدی سکونتگاههای روستایی دکتری
3 ) تکنیکهای برنامه ریزی شهری کارشناسی
4 ) طرحهای توسعه شهری کارشناسی
5 ) برنامه ریزی کاربری اراضی شهر ارشد
8 آقاپور - فرزانه ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی استادیار
1 ) نقد ونظریه ادبیات کودک(مجازی) ارشد
2 ) نظریه ها و نقد ادبی(مجازی) ارشد
3 ) زبان تخصصی ق دوم کارشناسی
4 ) ادبیات کودک و نوجوان کارشناسی
5 ) متون منتخب نثر ادبی داستانی کارشناسی
6 ) نظریه ها و نقد ادبی ارشد
7 ) نقد و نظریه ادبیات کودک ارشد
9 آقامحسنی - کیوان معماری و هنر موسیقی استادیار
1 ) سرایش (2) کارشناسی
2 ) تربیت شنوایی (2) کارشناسی
3 ) مبانی صداشناسی کارشناسی
10 آقامعالی - محمودرضا علوم پایه زیست شناسی دانشیار
1 ) تکامل کارشناسی
2 ) تکامل کارشناسی
3 ) پروتئین ها در سلامت و بیماری دکتری
4 ) سمینار 1 دکتری
5 ) سمینار 2 دکتری
6 ) زیست فناوری ارشد
11 آیاتی - زینب فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی استادیار
1 ) معادلات دیفرانسیل کارشناسی
2 ) جبرخطی کارشناسی
3 ) ریاضیات گسسته کارشناسی
4 ) پروژه کارشناسی
5 ) ریاضی 2 کارشناسی
12 ابراهیم پور ازبری - مصطفی ادبیات و علوم انسانی مدیریت دانشیار
1 ) پروژه کارشناسی
2 ) مدیریت کیفیت و بهره وری کارشناسی
3 ) مدیریت تولید و عملیات پیشرفته ارشد
13 ابراهیم نژاد شلمانی - میلاد فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران استادیار
1 ) استاتیک کارشناسی
2 ) تحلیل سازه ها 1 کارشناسی
3 ) تحلیل سازه ها 2 کارشناسی
4 ) سازه های فولادی 1 کارشناسی
5 ) پروژه سازه های فولادی کارشناسی
6 ) کارآموزی کارشناسی
7 ) کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران کارشناسی
8 ) اصول مهندسی زلزله و باد کارشناسی
14 ابراهیمی - مریم تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی استادیار
1 ) مبانی استعدادیابی ورزشی کارشناسی
2 ) اصول وروش شناسی تمرین کارشناسی
3 ) ارزیابی و طراحی رژیم غذایی ارشد
4 ) تربیت بدنی کارشناسی
15 ابراهیمی آتانی - رضا فنی مهندسی کامپیوتر دانشیار
1 ) سمینار ارشد
2 ) امنیت شبکه پیشرفته ارشد
3 ) شبکه های کامپیوتری کارشناسی
4 ) آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری کارشناسی
5 ) کارآموزی کارشناسی
6 ) پروژه کارشناسی
7 ) شبکه های کامپیوتری پیشرفته ارشد
8 ) سمینار ارشد
9 ) شبکه های کامپیوتری پیشرفته ارشد
10 ) امنیت تجارت الکترونیکی(مجازی) ارشد
11 ) روش تحقیق و سمینار ارشد
16 ابراهیمی گسکریی - رضا علوم کشاورزی خاکشناسی استادیار
1 ) مهارت آموزی 2 تخصصی کارشناسی
2 ) تغذیه گیاه-ن کارشناسی
3 ) تغذیه گیاه-ع کارشناسی
4 ) کارورزی2 کارشناسی
5 ) مدیریت تغذیه گیاه ارشد
6 ) فناوری تولید و مصرف کودهای شیمیای و آلی ارشد
17 ابريشم كش - سپيده علوم کشاورزی خاکشناسی استادیار
1 ) مهارت آموزی 2 تخصصی کارشناسی
2 ) مبانی زهکشی کارشناسی
3 ) مدیریت خاک در کشاورزی پایدار کارشناسی
4 ) کارورزی2 کارشناسی
5 ) مدیریت پایدار منابع خاک ارشد
18 ابوالقاسمي - عباس ادبیات و علوم انسانی روانشناسی استاد
1 ) روش های آماری پیشرفته ارشد
2 ) اخلاق حرفه ای کارشناسی
3 ) روشهای تحقیق در روانشناسی ارشد
4 ) مبانی نظری و کاربرد آزمونهای روانی 2 ارشد
5 ) روشهای تحقیق پیشرفته ارشد
19 احتشامی - سّید محمّد رضا علوم کشاورزی زراعت استادیار
1 ) مبانی کشاورزی کارشناسی
2 ) بیولوژی و تکنولوژی بذر کارشناسی
3 ) شناسایی علفهای هرز ارشد
4 ) سلامت بذر ارشد
5 ) قوانین و مقررات بین المللی مرتبط با صنعت بذر ارشد
6 ) زراعت عمومی کارشناسی
20 احمدی - حسن معماری و هنر شهرسازی استادیار
1 ) روشهای برنامه ریزی منطقه ای ارشد
2 ) اقتصاد شهری کارشناسی
3 ) کارگاه شهرسازی 5 کارشناسی
4 ) مسکن کارشناسی
5 ) پروژه نهایی کارشناسی
6 ) سوانح طبیعی و سکونت گاههای انسانی کارشناسی
7 ) روشهای برنامه ریزی منطقه ای ارشد
8 ) کارگاه برنامه ریزی منطقه ای 1 ارشد
9 ) اندیشه های شهرسازی با تاکید بر رویکرد اسلامی ارشد