سامانه وضعیت تدریس  Members  
 
 
 


 
اعلانات
درباره سامانه

سامانه وضعیت تدریس با هدف اجرای الکترونیکی فرایندهای مرتبط با وضعیت تدریس از سال 1391 در دانشگاه گیلان طراحی و اجرا شده است و تاکنون از این سامانه استفاده می شود. این سامانه به گونه ای طراحی شده است که در ابتدای هر نیسمال اطلاعات دروس ارائه شده در نیمسال، از سامانه آموزش ( سامانه سما، سادا یا دیگر سامانه های آموزش) دریافت شده و فرایندهای مرتبط با وضعیت تدریس در این سامانه به صورت خودکار انجام می شود. سامانه حاضر ، نسخه جدید و بروز شده سامانه وضعیت تدریس است که از نیمسال اول سال تحصیلی 1399 - 1398  اجرا شده است. از جمله قابلیت های این سامانه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

قابلیت ها :

دریافت اطلاعات دروس ارائه شده از سامانه آموزش به صورت فایل اکسل یا وب سرویس

محاسبه واحد معادل بر اساس آیین نامه تدریس به صورت خودکار

تأیید و بررسی فرم وضعیت تدریس مدرسین توسط مدیر گروه، رابطین وضعیت تدریس و معاون آموزشی دانشگاه

ایجاد بانک اطلاعات درس ها ، مدرسین و دروس ارائه شده در هر نیمسال

امکان ایجاد و ثبت طرح درس توسط عضو هیأت علمی و مدرسین مدعو

ایجاد کارنامه تدریس برای هر مدرس

امکان گزارش گیری های متعدد به صورت فایل اکسل ، لیست ها، جداول و نمودارهای آماری

امکان رتبه بندی دانشکده ها، گروه ها و مدرسین در زمینه تدریس

کاربری آسان برای مدرسین و کاربران

امکان ایجاد پرونده های حق التدریس و حق الزحمه پایان نامه ها برای اعضای هیأت علمی و مدرسین مدعو

امکان پیاده سازی آیین نامه های جدید مرتبط با تدریس