سامانه وضعیت تدریس  Members  
 
 
 


 
اعلانات
سامانه جدید وضعیت تدریس دانشگاه گیلان راه اندازی شد.

سامانه وضعیت تدریس دانشگاه گیلان از سال 1391 در دانشگاه طراحی و اجرا شده است. این سامانه به عنوان بانک اطلاعات دروس تدریس شده محسوب شده  و فرایندهای سازمانی مرتبط با وضعیت تدریس به صورت الکترونیکی از طریق این سامانه انجام می شود.

سامانه حاضر نسخه جدید و بروز شده از سامانه وضعیت تدریس می باشد که از نیمسال اول سال تحصیلی 99 - 98 اجرا شده است. اعضای محترم هیأت علمی و مدرسین محترم مدعو، می توانند برای ورود به سامانه از کد آموزشی خود به عنوان نام کاربری و رمز ورود استفاده نموده و با اولین ورود به سامانه نسبت به تغییر رمز ورود اقدام نمایند.

توجه :  چنانچه اعضای محترم هیأت علمی یا مدرسین مدعو در ورود به سامانه مشکل دارند یا رمز ورود خود را در اختیار ندارند، می توانند موضوع را به رابط وضعیت تدریس در دانشکده یا مدیر گروه اعلام نمایند تا کاربری و رمز ورود بازنشانی شود.