# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
61 واحد انتقالی از نیمسال دوم کارشناسی 25 تخصصی 0 10101179 محمد اکبري توتکابني
62 کارآموزی کارشناسی 13101039 علوم کشاورزی باغبانی کارآموزی 2 7 جمالعلی الفتی
63 کارآموزي 1 کارشناسی 12131101 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک کارآموزی 0.5 2 نیما امانی فرد
64 طرح نهایی کارشناسی 14111061 معماری و هنر معماری پروژه کارشناسی 6 2 مهرداد امیرنژاد مژدهی
65 مدیریت کیفیت و بهره وری کارشناسی 20122045 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع تخصصی 3 9320120130 حمزه امین طهماسبی
66 تحلیل سیستمها کارشناسی 20122047 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع تخصصی 3 94020120007 حمزه امین طهماسبی
67 تحلیل سیستمها کارشناسی 20122047 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع تخصصی 3 9320120136 حمزه امین طهماسبی
68 کارآموزی کارشناسی 20122040 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع کارآموزی 1 3 حمزه امین طهماسبی
69 معادلات دیفرانسیل کارشناسی 10101104 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی 3 9310121132 حسین امینی خواه
70 حل عددی معادلات دیفرانسیل (کهاد) کارشناسی 10101347 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی 3 93111024128 حسین امینی خواه
71 کارآموزی معماری کامپیوتر کارشناسی 12262109 فنی مهندسی کامپیوتر کارآموزی 1 3 مهدی امینیان
72 طراحي کامپيوتري سيستمهاي ديجيتال کارشناسی 12262085 فنی مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 9212261134 مهدی امینیان
73 کارآموزی نرم افزار کارشناسی 12262100 فنی مهندسی کامپیوتر کارآموزی 1 5 مهدی امینیان
74 کارآموزي 1 کارشناسی 12131101 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک کارآموزی 0.5 20 رضا انصاری خلخالی
75 کارآموزي 1 کارشناسی 12131101 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک کارآموزی 0.5 8 رضا انصاری خلخالی
76 مقدمه ای بر اجزای محدود کارشناسی 12131104 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک تخصصی 3 9212137219 رضا انصاری خلخالی
77 زبان تخصصی کارشناسی 16261057 ادبیات و علوم انسانی جغرافیا تخصصی 2 94016261104 روح اله اوجی
78 کاربرد آمار و احتمالات در برنامه ریزی شهری کارشناسی 16261053 ادبیات و علوم انسانی جغرافیا تخصصی 2 9316261238 روح اله اوجی
79 کارآموزی کارشناسی 13111024 علوم کشاورزی علوم دامی کارآموزی 2 3 ابوالقاسم اوحدی حائری
80 کارآموزي 1 کارشناسی 12131101 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک کارآموزی 0.5 23 هاشم بابائی