# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
221 کار آموزی کارشناسی 12151013 فنی مشترک فنی کارآموزی 2 6 غلام خیاطی
222 پروژه کارشناسی مهندسی شیمی کارشناسی 12123047 فنی مهندسی شیمی پروژه کارشناسی 3 9 غلام خیاطی
223 مقدمه اي بر علوم زيستي کارشناسی 12123070 فنی مهندسی شیمی تخصصی 2 94012123022 غلام خیاطی
224 کار آموزی کارشناسی 12151013 فنی مشترک فنی کارآموزی 2 2 احمد دادوند کوهی
225 پروژه کارشناسی مهندسی شیمی کارشناسی 12123047 فنی مهندسی شیمی پروژه کارشناسی 3 1 احمد دادوند کوهی
226 کار آموزی کارشناسی 12151013 فنی مشترک فنی کارآموزی 2 7 الهیار داغبندان
227 کارآموزی کارشناسی 20130131 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی کارآموزی 1 9 زهرا دانش کفترودی
228 مبانی جبر کارشناسی 10101303 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی 3 9310121107 فرهاد درستکار
229 مبانی علوم ریاضی کارشناسی 10101108 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی 3 10 فرهاد درستکار
230 ریاضیات عمومی 3 کارشناسی 10101103 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی 3 10 فرهاد درستکار
231 مبانی جبر کارشناسی 10101303 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی 3 94010121019 فرهاد درستکار
232 کارآموزی کارشناسی 13111024 علوم کشاورزی علوم دامی کارآموزی 2 4 حسن درمانی کوهی
233 واحد انتقالی از نیمسال دوم کارشناسی 25 تخصصی 0 17101013 ارسلان دمیرچی
234 کارآموزی کارشناسی 13282072 علوم کشاورزی مکانیزاسیون کشاورزی کارآموزی 3 3 حماد ذرعی فروش
235 فیزیک پایه 1 - تابستان کارشناسی 10102002 علوم پایه فیزیک تخصصی 3 1 نیلوفر ذوقی فومنی
236 اندیشه سیاسی در اسلام و ایران 3 کارشناسی 16252136 ادبیات و علوم انسانی علوم سیاسی تخصصی 2 94016251013 معصومه رادگودرزی
237 کارآموزی کارشناسی 20102068 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران کارآموزی 1 3 آرش رادمان
238 شیمی پلیمر کارشناسی 11121134 علوم پایه شیمی تخصصی 3 941112201002 کوروش رادمقدم
239 ورزش 1 کارشناسی 18101080 منابع طبیعی شیلات عملی - عمومی 1 4 غلامرضا رادی نیا
240 ورزش 1 کارشناسی 18101080 منابع طبیعی شیلات عملی - عمومی 1 3 غلامرضا رادی نیا