سامانه وضعیت تدریس  Members  
 
 
 
دروس ارائه شده در نیمسال : ( 1 - 1398 )
    جستجوی درس ها : تعداد درس های نیمسال : 1398 :  5428 مورد
نیمسال : نام درس :    
دانشکده :

نمایش 1 تا 50 از 5428 مورد
  1                  
ردیف سالترم کد درس نام درس نوع درسمقطع تحصیلیتعداد واحد دانشکده گروه آموزشی مرتبط مدرس/ها
1 1398 1 111405 موضوعات ویژه1 تخصصی ارشد 3 علوم پایه فیزیک 1
علیرضا صدرممتاز
2 1398 1 111405 موضوعات ویژه1 تخصصی ارشد 3 علوم پایه فیزیک 1
ساعد جعفری
3 1398 1 111406 موضوعات ویژه1 تخصصی ارشد 3 علوم پایه فیزیک 1
حسین پناهی طالمی
4 1398 1 111406 موضوعات ویژه1 تخصصی ارشد 3 علوم پایه فیزیک 1
حمید رحیم پور سلیمانی
5 1398 1 111406 موضوعات ویژه1 تخصصی ارشد 3 علوم پایه فیزیک 1
رضا صفاری
6 1398 1 111406 موضوعات ویژه1 تخصصی ارشد 3 علوم پایه فیزیک 1
سعید مهدوی فر
7 1398 1 111406 موضوعات ویژه1 تخصصی ارشد 3 علوم پایه فیزیک 1
سیدنادر رسولی
8 1398 1 111406 موضوعات ویژه1 تخصصی ارشد 3 علوم پایه فیزیک 1
میثم باقری
9 1398 1 111406 موضوعات ویژه1 تخصصی ارشد 3 علوم پایه فیزیک 1
کمیل بابایی
10 1398 1 111409 چشمه های مولد یون تخصصی ارشد 3 علوم پایه فیزیک 2
علیرضا صدرممتاز
پیوند طاهرپرور
11 1398 1 111410 فیزیک پلاسمای پیشرفته1 تخصصی ارشد 3 علوم پایه فیزیک 1
ساعد جعفری
12 1398 1 111416 سمینار سمینار ارشد 2 علوم پایه فیزیک 1
ساعد جعفری
13 1398 1 195001 روانشناسی عمومی پیشرفته تخصصی ارشد 3 پردیس دانشگاهی روانشناسی 1
سید موسی کافی
14 1398 1 195002 روش های آماری پیشرفته تخصصی ارشد 3 پردیس دانشگاهی روانشناسی 1
عباس ابوالقاسمي
15 1398 1 195003 پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی تخصصی ارشد 2 پردیس دانشگاهی روانشناسی 1
ایرج صالحی
16 1398 1 195004 روانشناسی اجتماعی پیشرفته تخصصی ارشد 2 پردیس دانشگاهی روانشناسی 1
منصور حکیم جوادی
17 1398 1 195005 انگیزش و هیجان تخصصی ارشد 2 پردیس دانشگاهی روانشناسی 1
ایرج شاکری نیا
18 1398 1 195010 روانشناسی کودکان استثنایی تخصصی ارشد 3 پردیس دانشگاهی روانشناسی 1
اشکان ناصح
19 1398 1 195011 نظریه های شخصیت تخصصی ارشد 2 پردیس دانشگاهی روانشناسی 1
سید ولی الله موسوی
20 1398 1 1610102 روش تحقیق در ادبیات کودک ونوجوان تخصصی ارشد 2 آموزش الکترونیک ادبیات فارسی 1
احمد رضی
21 1398 1 1610103 نظریه ها ونقد ادبی تخصصی ارشد 2 آموزش الکترونیک ادبیات فارسی 1
شایسته سادات موسوی
22 1398 1 1610104 فلسفه روانشناسی کودکی ونوجوانی تخصصی ارشد 2 آموزش الکترونیک ادبیات فارسی 1
ایرج شاکری نیا
23 1398 1 1610105 تاریخ تطور نظم فارسی تخصصی ارشد 2 1
محمد علی خزانه دارلو
24 1398 1 1610106 بلاغت کاربردی تخصصی ارشد 2 آموزش الکترونیک ادبیات فارسی 1
محمود رنجبر کادهی
25 1398 1 1610640 زبان تخصصی(مجازی) نامشخص ارشد 2 آموزش الکترونیک ادبیات فارسی 1
مسعود خلیلی ثابت
26 1398 1 1610641 متون نظم و نثر عربی(مجازی) نامشخص ارشد 2 آموزش الکترونیک ادبیات فارسی 1
علی صفایی سنگری
27 1398 1 1710611 روش پژوهش پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی نامشخص دکتری 1 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
حمید محبی
28 1398 1 1710611 روش پژوهش پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی نامشخص دکتری 1 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
فرهاد رحمانی نیا
29 1398 1 1710612 روش های آماری پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی نامشخص دکتری 1 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
جواد مهربانی
30 1398 1 1710612 روش های آماری پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی نامشخص دکتری 1 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
جواد مهربانی
31 1398 1 1710613 سازگاری های سلولی و مولکولی در فیزیولوژی ورزشی نامشخص دکتری 2 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
ارسلان دمیرچی
32 1398 1 1710613 سازگاری های سلولی و مولکولی در فیزیولوژی ورزشی نامشخص دکتری 2 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
ارسلان دمیرچی
33 1398 1 1710614 بیوشیمی ورزشی پیشرفته نامشخص دکتری 2 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
حمید اراضی
34 1398 1 1710614 بیوشیمی ورزشی پیشرفته نامشخص دکتری 2 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
حمید اراضی
35 1398 1 1710701 مدیریت پیشرفته در ورزش نامشخص دکتری 2 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
رحیم رمضانی نژاد
36 1398 1 1710702 روش تحقیق کیفی در مدیریت ورزشی نامشخص دکتری 2 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 2
مهرعلی همتی نژاد
مجتبی نقوی
37 1398 1 1710703 مدیریت بازاریابی در صنعت ورزش نامشخص دکتری 2 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
نوشین بنار
38 1398 1 1710801 روش های پژوهشی پیشرفته در علوم ورزشی نامشخص دکتری 2 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 2
علی شمسی ماجلان
پریسا صداقتی
39 1398 1 1710801 روش های پژوهشی پیشرفته در علوم ورزشی نامشخص دکتری 2 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 2
علی شمسی ماجلان
پریسا صداقتی
40 1398 1 1710802 کینزیوپاتولوژی دستگاه عصبی - عضلانی پیشرفته نامشخص دکتری 2 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
علی اصغر نورسته
41 1398 1 1710802 کینزیوپاتولوژی دستگاه عصبی - عضلانی پیشرفته نامشخص دکتری 2 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
علی اصغر نورسته
42 1398 1 1710803 حرکت شناسی کاربردی پیشرفته نامشخص دکتری 2 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
علی شمسی ماجلان
43 1398 1 1710803 حرکت شناسی کاربردی پیشرفته نامشخص دکتری 2 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
علی شمسی ماجلان
44 1398 1 1931009 روانشناسی جنایی تخصصی ارشد 2 پردیس دانشگاهی حقوق 1
ایرج شاکری نیا
45 1398 1 1931012 جرم شناسی تجمیع تخصصی ارشد 2 پردیس دانشگاهی حقوق 1
حسین آقا بابایی
46 1398 1 1931013 تاریخ تحولات حقوق کیفری تجمیع تخصصی ارشد 2 پردیس دانشگاهی حقوق 1
محمد رضا نظری نژاد کیاشی
47 1398 1 1931015 آیین دادرسی کیفری تجمیع تخصصی ارشد 2 پردیس دانشگاهی حقوق 1
مجتبی جانی پور
48 1398 1 1931015 آیین دادرسی کیفری تجمیع تخصصی ارشد 2 پردیس دانشگاهی حقوق 1
مجتبی جانی پور
49 1398 1 1931016 سمینار آموزش محور سمینار ارشد 2 پردیس دانشگاهی حقوق 1
مجتبی جانی پور
50 1398 1 1939901 سمینار سمینار ارشد 2 پردیس دانشگاهی زیست شناسی 1
زیور صالحی