سامانه وضعیت تدریس  Members  
 
 
 
دروس ارائه شده در نیمسال : ( 2 - 1398 )
    جستجوی درس ها : تعداد درس های نیمسال : 1398 :  5093 مورد
نیمسال : نام درس :    
دانشکده :

نمایش 1 تا 50 از 5093 مورد
  1                  
ردیف سالترم کد درس نام درس نوع درسمقطع تحصیلیتعداد واحد دانشکده گروه آموزشی مرتبط مدرس/ها
1 1398 2 111187 فوتونیک2 تخصصی ارشد 3 علوم پایه فیزیک 1
منصور اسلامی
2 1398 2 111402 فیزیک قطعات نانو الکترونیک تخصصی ارشد 3 علوم پایه فیزیک 1
حمید رحیم پور سلیمانی
3 1398 2 111404 موضوعات ویژه2 تخصصی دکتری 3 علوم پایه فیزیک 1
علی مرتضی پور
4 1398 2 111404 موضوعات ویژه2 تخصصی دکتری 3 علوم پایه فیزیک 1
سعید باطبی
5 1398 2 111405 موضوعات ویژه1 تخصصی ارشد 3 علوم پایه فیزیک 1
پیوند طاهرپرور
6 1398 2 111405 موضوعات ویژه1 تخصصی ارشد 3 علوم پایه فیزیک 1
ساعد جعفری
7 1398 2 111405 موضوعات ویژه1 تخصصی ارشد 3 علوم پایه فیزیک 1
علیرضا صدرممتاز
8 1398 2 111406 موضوعات ویژه1 تخصصی ارشد 3 علوم پایه فیزیک 1
جمال مظلوم
9 1398 2 111406 موضوعات ویژه1 تخصصی ارشد 3 علوم پایه فیزیک 1
محمد رضا محمدی مظفر
10 1398 2 111406 موضوعات ویژه1 تخصصی ارشد 3 علوم پایه فیزیک 1
حنیف هادی پور سیاه مزگی
11 1398 2 111406 موضوعات ویژه1 تخصصی ارشد 3 علوم پایه فیزیک 1
حسین محمودی چناری
12 1398 2 111406 موضوعات ویژه1 تخصصی ارشد 3 علوم پایه فیزیک 1
مجيد سیفی
13 1398 2 111406 موضوعات ویژه1 تخصصی ارشد 3 علوم پایه فیزیک 1
فرهاد اسمعیلی قدسی
14 1398 2 111408 اندر کنش تابش های یونیزان با مواد تخصصی ارشد 3 علوم پایه فیزیک 1
علیرضا صدرممتاز
15 1398 2 111414 اپتیک کوانتومی 1 تخصصی ارشد 3 علوم پایه فیزیک 1
علی مرتضی پور
16 1398 2 195001 روانشناسی عمومی پیشرفته تخصصی ارشد 3 پردیس دانشگاهی روانشناسی 1
سید موسی کافی
17 1398 2 195002 روش های آماری پیشرفته تخصصی ارشد 2 پردیس دانشگاهی روانشناسی 1
عباس ابوالقاسمي
18 1398 2 195003 پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی تخصصی ارشد 2 پردیس دانشگاهی روانشناسی 1
ایرج صالحی
19 1398 2 195004 روانشناسی اجتماعی پیشرفته تخصصی ارشد 2 پردیس دانشگاهی روانشناسی 1
ایرج شاکری نیا
20 1398 2 195005 انگیزش و هیجان تخصصی ارشد 2 پردیس دانشگاهی روانشناسی 1
ایرج شاکری نیا
21 1398 2 1010809 کنترل خطی وغیر خطی تخصصی ارشد 3 آموزش الکترونیک ریاضی کاربردی 1
محمد کیانپور
22 1398 2 1114063 واکنش ها و پراکندگی ها در فیزیک هسته ای تخصصی دکتری 3 علوم پایه فیزیک 1
سهیل خوشبین فر
23 1398 2 1210805 شبکه های مخابرات ماهواره ای(مجازی) تخصصی ارشد 3 آموزش الکترونیک برق مخابرات 1
غلامرضا باقرسلیمی
24 1398 2 1258027 بررسی تطبیقی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و شوروی نامشخص ارشد 2 ادبیات و علوم انسانی علوم سیاسی 1
مهدی هدایتی شهيدانی
25 1398 2 1610101 متون نظم ونثر عربی (مجازی) تخصصی ارشد 2 آموزش الکترونیک ادبیات فارسی 1
علی صفایی سنگری
26 1398 2 1610104 فلسفه وروان شناسی کودکی ونوجوانی (مجازی) تخصصی ارشد 2 آموزش الکترونیک ادبیات فارسی 1
ایرج شاکری نیا
27 1398 2 1610106 بلاغت کاربردی(مجازی) تخصصی ارشد 2 آموزش الکترونیک ادبیات فارسی 1
محمود رنجبر کادهی
28 1398 2 1610107 نقد ونظریه ادبیات کودک(مجازی) تخصصی ارشد 2 آموزش الکترونیک ادبیات فارسی 1
فرزانه آقاپور
29 1398 2 1610109 ساخت دستور ی زبان فارسی (مجازی) تخصصی ارشد 2 آموزش الکترونیک ادبیات فارسی 1
معصومه غیوری کودهی
30 1398 2 1610642 نظریه ها و نقد ادبی(مجازی) نامشخص ارشد 2 آموزش الکترونیک ادبیات فارسی 1
فرزانه آقاپور
31 1398 2 1610643 تحقیق در شعر معاصر ایران(مجازی) نامشخص ارشد 2 آموزش الکترونیک ادبیات فارسی 1
شایسته سادات موسوی
32 1398 2 1610644 مبانی و روش های تصحیح متن(مجازی) نامشخص ارشد 2 آموزش الکترونیک ادبیات فارسی 1
احمد رضی
33 1398 2 1710615 فیزیولوژی ورزشی پیشرفته نامشخص دکتری 2 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
ارسلان دمیرچی
34 1398 2 1710615 فیزیولوژی ورزشی پیشرفته نامشخص دکتری 2 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
ارسلان دمیرچی
35 1398 2 1710616 سازگاری های ایمنی با فعالیت ورزشی نامشخص دکتری 2 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
فرهاد رحمانی نیا
36 1398 2 1710616 سازگاری های ایمنی با فعالیت ورزشی نامشخص دکتری 2 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
فرهاد رحمانی نیا
37 1398 2 1710617 سازگاری های سوخت و سازی با فعالیت ورزشی نامشخص دکتری 2 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
حمید محبی
38 1398 2 1710617 سازگاری های سوخت و سازی با فعالیت ورزشی نامشخص دکتری 2 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
حمید محبی
39 1398 2 1710715 مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی نامشخص دکتری 2 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
حمید رضا گوهر رستمي
40 1398 2 1710723 شیوه های تحلیل اقتصادی در ورزش نامشخص دکتری 2 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
محمد حسن قلی زاده
41 1398 2 1710727 تحلیل جامعه شناسی و فرهنگی ورزش نامشخص دکتری 2 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
محمد مهدی رحمتی
42 1398 2 1710729 مدیریت گردشگری ورزشی نامشخص دکتری 2 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
رحیم رمضانی نژاد
43 1398 2 1710732 مدیریت پروژه های ورزشی نامشخص دکتری 2 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
مهرعلی همتی نژاد
44 1398 2 1710804 ارزیابی سیستم حرکتی نامشخص دکتری 2 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
علی اصغر نورسته
45 1398 2 1710804 ارزیابی سیستم حرکتی نامشخص دکتری 2 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
علی اصغر نورسته
46 1398 2 1710807 حرکات اصلاحی پیشرفته اندام فوقانی نامشخص دکتری 2 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
حسن دانشمندی
47 1398 2 1710807 حرکات اصلاحی پیشرفته اندام فوقانی نامشخص دکتری 2 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 1
حسن دانشمندی
48 1398 2 1710808 آزمایشگاه تخصصی نامشخص دکتری 2 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 2
سید حسین حسینی
پریسا صداقتی
49 1398 2 1710808 آزمایشگاه تخصصی نامشخص دکتری 2 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 2
سید حسین حسینی
پریسا صداقتی
50 1398 2 1931001 سمینار سمینار ارشد 2 پردیس دانشگاهی حقوق 1
عباس سلمان پور