اطلاعیه مهم :

قابل توجه مدیران محترم گروه های آموزشی و معاونین محترم دانشکده ها

1-اطلاعات مندرج در فرم های وضعیت تدریس هر عضو هیأت علمی پس از تاریخ حذف و اضافه از سیستم آموزش انتقال پیدا کرده است و لذا تا حدود زیادی مطابق اطلاعات تدریس اعضای هیأت علمی می باشد.

اضافه کردن یک یا چند درس  به فرم وضعیت تدریس با مجوز کاربری معاون آموزشی دانشکده و از طریق ( تعاریف اولیه -> درس های هر ترم  -> ایجاد ) امکان پذیر است .

2- محاسبه میزان حق التدریس به صورت خودکار و بر اساس اطلاعات هر درس که در بانک (( دروس )) این سامانه ذخیره شده است محاسبه می گردد . لذا خواهشمند است از بخش (( تعاریف اولیه -> درس ها )) اطلاعات ذخیره شده مربوط به گروه آموزشی خود را بررسی و در صورت نیاز به تغییر ، ویرایش بفرمایید تا در این ترم و ترم های آینده ، فرم های وضعیت تدریس به درستی محاسبه شود .
برای بررسی اطلاعات درس ها می توانید از جستجو پیشرفته و استفاده از گزینه های نمایش و یا مرتب سازی هر فیلد استفاده نمایید .

3- در روش جدید وضعیت تدریس با استفاده از این سامانه ، نیازی به ارائه اطلاعات درس ها از سوی اعضای هیأت علمی نیست ولی اساتید محترم می توانند با ورود به بخش (( ورود اساتید )) از فرم های وضعیت تدریس خود آگاهی یافته و برخی اطلاعات را ویرایش نمایند .
با توجه به اینکه مرتبه علمی و پایه در محاسبه مبلغ حق التدریس مؤثر است ، لذا این دو پارامتر از سوی دفتر نظارت با اطلاعات کارگزینی مطابقت داده شده و به روز رسانی خواهد شد . ولی به منظور تسریع در کار ، اساتید محترم  می توانند با ورود به بخش (( ورود اساتید )) این اطلاعات را خودشان تکمیل فرمایند .
شایان ذکر است برای ورود به بخش اساتید از کد استادی در سیستم آموزش سما به عنوان نام کاربری و کلمه رمز استفاده می شود .