اطلاعیه :

قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی و مدرسین محترم مدعو دانشگاه گیلان :

:: به استحضار می رساند وضعیت تدریس اعضای محترم هیأت علمی و مدرسین مدعو دانشگاه گیلان در نیمسال دوم سال تحصیلی 96 - 95 در این سامانه ثبت شده و در حال بررسی توسط گروه های آموزشی ، دانشکده و معاونت آموزشی می باشد . پس از تأیید فرم توسط مدرس و تأیید گروه ، دانشکده و معاونت آموزشی ، برای پرداخت حق التدریس به حوزه معاونت اداری و مالی ارسال خواهد شد .

:: اطلاعات پایه ای وضعیت تدریس بر اساس اطلاعات دروس ثبت شده در سامانه آموزش ( سادا ) در نیمسال اول می باشد و مدرسین محترم می توانند با ورود به سیستم ، فرم وضعیت تدریس خود را مشاهده و در صورت عدم مغایرت مورد تأیید قرار دهند .

مدرسین محترم با ورود به این سامانه و در بخش های مربوطه می توانند ضوابط و مقررات مرتبط با وضعیت تدریس را مشاهده فرمایند .

:: از تمامی اعضای محترم هیأت علمی و مدرسین محترم تقاضا داریم با نظرات و پیشنهادات ارزشمند خود ما را در توسعه و ارتقای این سامانه و  فرآیندهای سازمانی وضعیت تدریس یاری فرمایند.